Pásový dumper YAMAGUCHI

Model WB12y, hmotnosť stroja 885 kg, nosnosť stroja 1200 kg, výsyp materiálu z kroby na tri strany, motor KUBOTA výkonu 10,8 kW
rozmery stroja: dĺžka 2.610 mm, šírka 975 mm, výška 2.155 mm ( sklopený rám 1.580 mm )

Kategória: