Šmykom riadené nakladače LOCUST

Šmykom riadený nakladač LOCUST nie je na trhu žiadnym nováčikom. Je mladším súrodencom známeho nakladača UNC 060. Prvý šmykom riadený nakladač UNC 060 bol vyrobený už v roku 1981. Vďaka svojim vlastnostiam a kvalite sa stal obľúbeným na trhoch v rôznych krajinách a celkovo sa vyrobilo 13589 kusov nakladačov UNC. S novým storočím bol na trh uvedený inovovaný a vylepšený nakladač s novým menom a logom. Týmto nakladačom je LOCUST.

L 753 – jednoduchá koncepcia a vysoká spoľahlivosť

Koncepcia nakladača vychádza z jednoduchého rámu, ku ktorému sú postupne domontovávané ďalšie diely nakladača. Odnímateľné bočné prevody s pomalobežnými hydromotormi nevyžadujú žiadnu starostlivosť počas životnosti nakladača.
Dosahuje vysoké pracovné výkony, čo sa týka hlavne ťažných a rypných síl. Všetky použité agregáty zabezpečujú vysokú spoľahlivosť, vysokú životnosť a kľudný chod.

PDF katalóg L 753 

Základné technické parametre
Výška nakladača 2075 mm
Dĺžka nakladača s lopatou 3400 mm
Šírka nakladača s lopatou 1780 mm
Prevádzková hmotnosť 3180 kg
Nominálna nosnosť 750 kg
Bod preťaženia 1500 kg
Maximálna rýchlosť 14 km/h
Navŕšený objem lopaty 0,43 m3
Trhacia sila 24,5 kN
Ťažná sila 25,5 kN

L 904 – svetová špička vo svojej kategórii

L 904 šmykom riadený čelný nakladač vyrábaný na Slovensku prešiel dlhoročným vývojom od prvých kusov UNC v roku 1981 až po dnešné nakladače LOCUST, ktorých kvalita je osvedčená testovaním a používaním v rôznych praktických činnostiach ( v stavebníctve, v poľnohospodárstve, zimná údržba ciest a parkovísk), v mnohých krajinách a za rozličných poveternostných a terénnych podmienok.

PDF katalóg L 904

Základné technické parametre
Výška nakladača 2080 mm
Dĺžka nakladača s lopatou 3440 mm
Šírka nakladača s lopatou 1880 mm
Prevádzková hmotnosť 3365 kg
Nominálna nosnosť 935 kg
Bod preťaženia 1800 kg
Maximálna rýchlosť 15 km/h
Navŕšený objem lopaty 0,43 m3
Trhacia sila 26,8 kN
Ťažná sila 32 kN

L 1004 – svetová špička vo svojej kategórii

L 1004 šmykom riadený čelný nakladač vyrábaný na Slovensku prešiel dlhoročným vývojom od prvých kusov UNC v roku 1981 až po dnešné nakladače LOCUST, ktorých kvalita je osvedčená testovaním a používaním v rôznych praktických činnostiach ( v stavebníctve, v poľnohospodárstve, zimná údržba ciest a parkovísk), v mnohých krajinách a za rozličných poveternostných a terénnych podmienok.

PDF katalóg L 1004

Základné technické parametre
Výška nakladača 2080 mm
Dĺžka nakladača s lopatou 3545 mm
Šírka nakladača s lopatou 1880 mm
Prevádzková hmotnosť 3600 kg
Nominálna nosnosť 1000 kg
Hlučnosť 100 dB
Výkon 55,4 kW
Navŕšený objem lopaty 0,48 m3
Trhacia sila 26,8 kN
Druh pohonu hydrostatický

L 1203 – najlepšie vyrovnávanie pracovného nástroja

Obvod pracovnej hydrauliky je vybavený dvojčinným vyrovnávacím ventilom zabezpečujúcim vyrovnávanie pracovného nástroja (lopaty alebo paletizačných vidiel) nielen pri zdvihu výložníka, ale aj pri jeho spúštaní. Týmto systémom je zabezpečená pohodlná práca s bremenom pri jeho spúšťaní a využívaní nakladača L 1203 na práce s paletizačnými vidlami. Nakladač L 1203 prevyšuje všetkých konkurentov, ktorí používajú hydraulické vyrovnávanie nástroja len pri zdvíhaní výložníka.

PDF katalóg L 1203

Základné technické parametre
Výška nakladača 2140 mm
Dĺžka nakladača s lopatou 3680 mm
Šírka nakladača s lopatou 2120 mm
Hmotnosť 4330 kg
Nominálna nosnosť 1200 kg
Bod preťaženia 2400 kg
Maximálna rýchlosť 12 km/h
Navŕšený objem lopaty 0,65 m3
Trhacia sila 33,1 kN
Ťažná sila 40,9 kN

L 1203 Telspeed – výsuvný teleskopický výložník

Špecifickým parametrom je u tohto stroja výsuvný teleskopický výložník, ktorým sa mení vysýpacia výška a dosah stroja. Pomenovanie speed+ označuje na nakladači dvojrýchlostnú prevodovku ktorá umožňuje zaraďovanie rýchlostí počas jazdy plynule bez zastavenia. Nakladač je určený na vykonávanie zemných prác s možnosťou použitia prídavných zariadení.

PDF katalóg L 1203 telspeed

Základné technické parametre
Výška nakladača 2140 mm
Dĺžka nakladača s lopatou 3720 mm
Šírka nakladača s lopatou 2120 mm
Hmotnosť 4500 kg
Nominálna nosnosť 600 – 1200 kg
Bod preťaženia 1200 – 2400 kg
Maximálna rýchlosť 9/19 km/h
Navŕšený objem lopaty 0,65 m3
Trhacia sila 35,7 kN
Ťažná sila 43,7 kN